Naukowcy z University of Kentucky wykorzystali technologie precyzyjne do określenia, w jaki sposób codzienne wzorce zachowań cieląt mlecznych przed odsadzeniem są związane z chorobą układu oddechowego bydła.

Urządzenia wykorzystujące technologię precyzyjną mogą mierzyć i wykrywać względne zmiany w zachowaniu zwierzęcia, aby potencjalnie tworzyć alerty do interwencji i zastosowania leczenia. Jednakże, według badaczy, związek względnych zmian w codziennym karmieniu i zachowaniach aktywności u cieląt ze statusem choroby układu oddechowego bydła, jest nadal w dużej mierze niezbadany. Rozpoznanie choroby układu oddechowego u cieląt jest niezbędne, aby uniknąć negatywnego wpływu na wydajność cieląt.

Według badania producentów z USA, choroba układu oddechowego bydła dotyka 12% cieląt mlecznych przed odsadzeniem (USDA, raport 2018). Badanie to donosiło również, że choroba oddechowa bydła była głównym czynnikiem przyczyniającym się do śmiertelności cieląt, odpowiedzialnym za około jedną czwartą zgonów cieląt.

Ponieważ większość precyzyjnych urządzeń technologicznych jest często zaprojektowana do monitorowania i alarmowania, gdy występują względne zmiany w stosunku do podstawowego zachowania zwierzęcia, pozostaje potrzeba ilościowego określenia związku statusu choroby układu oddechowego bydła ze względnymi zmianami w zachowaniu poszczególnych cieląt.

W badaniu kontrolnym, opublikowanym w Journal of Dairy Science, naukowcy określili, które codzienne wzorce zachowań (zachowania związane z żywieniem i aktywnością) cieląt mlecznych przed odsadzeniem (mierzone za pomocą technologii precyzyjnych: pedometrów i automatycznych podajników) są związane z chorobą układu oddechowego bydła, mierzoną przed diagnozą.

Krokomierz śledził aktywność (czas leżenia, przerwy w leżeniu, całkowity krok i indeks aktywności akceleracyjnej), podczas gdy automatyczny karmnik rejestrował spożycie mleka i starterów dla cieląt, szybkość picia i wizyty w karmniku zarówno dla grupy cieląt z chorobą układu oddechowego bydła, jak i dla grupy cieląt zdrowych.

Względne zmiany w codziennych zachowaniach zostały obliczone przy uwzględnieniu 5. dnia przed diagnozą jako bazowego dla każdego cielęcia i każdego zachowania. Liniowe modele mieszane zostały użyte do zbadania związku statusu choroby z zachowaniami żywieniowymi, aktywnością i względnymi zmianami w zachowaniu cieląt w okresie 5 dni przed diagnozą.

Badacze zaobserwowali, że prawie wszystkie oceniane zachowania były związane ze statusem choroby układu oddechowego bydła u cieląt. Badanie to oferuje wczesne dowody na to, że zmiany zachowań mierzone przez takie urządzenia technologii precyzyjnej (pedometry i automatyczne podajniki) mogą być związane ze statusem choroby układu oddechowego bydła u cieląt. Stwierdzili, że cielęta z chorobą układu oddechowego bydła miały zmniejszone spożycie mleka i starterów, mniejszą liczbę kroków, mniejszą liczbę upadków i zwiększony czas leżenia niż zdrowe cielęta. Przy uwzględnieniu zmian w zachowaniu, stwierdzili, że cielęta z chorobą układu oddechowego bydła odbiegały od swoich bazowych "nienagrodzonych wizyt" już w 4. dniu przed chorobą.

Naukowcy uznali, że zmiany behawioralne mogą być wykrywalne dopiero na 4 dni przed rozpoznaniem choroby układu oddechowego u cieląt przed odsadzeniem i zasugerowali, że przyszłe badania powinny obejmować bardziej złożone modelowanie statystyczne, takie jak uczenie maszynowe, aby określić, która kombinacja zachowań żywieniowych, zachowań związanych z aktywnością i zmiennych generowanych przez gospodarstwo może dokładnie zidentyfikować cielęta zagrożone wystąpieniem choroby układu oddechowego.

 

Źródło: Precision technology: determining respiratory disease

 

 

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij